Jongvolwassenen t/m 24 jaar bieden wij behandeling voor uiteenlopende psychische klachten. We begrijpen dat elke persoon uniek is, met verschillende behoeften en levensomstandigheden. Daarom bieden we een gevarieerd behandelaanbod dat is afgestemd op de individuele vereisten van elke jongvolwassene.

Bekijk het overzicht van ons behandelaanbod voor jongvolwassenen hieronder.

Begeleiding begint vaak met psycho-educatie, waarbij jongvolwassenen en hun families meer te weten komen over ADHD of ADD. Het begrijpen van de symptomen, oorzaken en behandelingsopties kan helpen bij het omgaan met de aandoening.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een veelgebruikte therapie bij ADHD of ADD. Het helpt jongvolwassenen om effectiever om te gaan met hun symptomen en gedragsveranderingen aan te leren. Dit kan onder andere gaan over het verbeteren van time-management, organisatievaardigheden en het stellen van doelen.

Het aanleren van zelfmanagementvaardigheden is essentieel. Dit omvat het ontwikkelen van strategieën voor het plannen van taken, time-management, het verminderen van afleidingen en het organiseren van de dagelijkse activiteiten.

In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven, zoals stimulerende medicijnen (bijvoorbeeld methylfenidaat of amfetamines). Deze medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van symptomen zoals aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Het gebruik van medicatie moet altijd worden besproken met een gekwalificeerde arts.

Faalangst kan bij zowel kinderen als jongvolwassenen voorkomen. Het is niet beperkt tot een bepaalde leeftijdsgroep en kan in verschillende levensfasen ontstaan of verergeren. Hierdoor kan je belemmerd worden op meerdere gebieden, onder andere op school, in sociaal contact, thuis en bij sportieve activiteiten.

Faalangst bij jongvolwassenen

Faalangst kan voorkomen bij jongvolwassenen, met name wanneer ze zich geconfronteerd zien met nieuwe uitdagingen, zoals hoger onderwijs, werkgerelateerde verantwoordelijkheden, sollicitatiegesprekken en carrièrekeuzes. De druk om te presteren en verwachtingen van volwassenheid kunnen faalangst bij jongvolwassenen versterken.

Training bij faalangst

Praktijk Rood biedt een individuele training om beter te leren omgaan met faalangst en het zelfvertrouwen te vergroten. Er wordt bij Praktijk Rood gewerkt met verschillende methoden. Tijdens deze training leer je meer inzicht te krijgen in jouw lichamelijke reacties en negatieve gedachten bij stressvolle situaties, zoals een toets of spreekbeurt. Met deze nieuwe inzichten kan je meer grip krijgen op wat er in jouw lijf en hoofd gebeurt als je zenuwachtig wordt of angst voelt opkomen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag van invloed op elkaar zijn. Binnen cognitieve gedragstherapie staat het veranderen van niet-helpende gedachten, gevoelens en gedragingen centraal. Er zal gekeken worden wat de belangrijkste aangrijpingspunten voor veranderingen zijn. Cognitieve gedragstherapie kan zowel jouw manier van denken beïnvloeden, als jouw manier van doen en voelen. Soms zal de nadruk in de therapie meer liggen op het denken, soms meer op het doen of voelen.

Gedragsverandering

Hoe iemand doet hangt samen met hoe iemand zich voelt. Als je bijvoorbeeld bang bent om hulp te vragen, dan zal je ervoor kiezen om dit niet te doen. Het vermijden zorgt er op korte termijn voor dat je minder bang bent. Op de lange termijn zorgt het er echter voor dat de angst blijft bestaan en zelfs groter kan worden. Met gedragstherapie leer je stapje voor stapje te doen waar je bang voor bent (dit noemen we ook wel exposure of blootstelling). Door met dit nieuwe gedrag te oefenen ontstaan nieuwe gedachtenpatronen en andere gevoelens. Je kan gaan ervaren dat wanneer je hulp vraagt, niemand je dan gek of raar vindt, maar juist graag wil helpen.

Gedachtenverandering

Wat we denken hangt ook samen met wat we voelen en met wat we doen. Als je last hebt van veel negatieve gedachten, kan cognitieve therapie passend zijn. Je zal samen met jouw therapeut nagaan welke negatieve gedachten en/of ideeën je hebt over jezelf, over anderen en over de wereld. Er wordt onderzocht in hoeverre deze wijze van denken eigenlijk klopt. Je krijgt oefeningen en technieken aangereikt om jouw negatieve gedachten te vervangen door meer positieve en helpende gedachten. Daarnaast krijg je regelmatig huiswerkopdrachten mee. Door anders te leren denken, veranderen jouw gevoelens en gedrag ook in positieve zin. Jouw klachten nemen hierdoor af.

Gevoelsverandering

Het gevoel is weer van invloed op gedachten en gedrag. Je leert middels ontspannings- en ademhalingsoefeningen hoe je rustiger kan worden in spanningsvolle situaties. Dit zal eerst tijdens de sessies worden geoefend en uiteindelijk steeds vaker buiten de sessies, zodat je leert om de vaardigheden toe te passen in spanningsvolle situaties in de dagelijkse praktijk. Zo leer je meer controle te hebben over jouw gevoelens.

De Cogmed Werkgeheugentraining is een training die is ontwikkeld voor het verbeteren van het werkgeheugen en aanverwante functies, zoals de concentratie en de planningsvaardigheden. Het betreft een intensieve training die voornamelijk thuis via de computer gevolgd wordt. Er zijn drie versies beschikbaar:

  • Cogmed QM: voor volwassenen
  • Cogmed RM: voor kinderen/jongeren tussen 7-17 jaar
  • Cogmed JM: voor kinderen van 3-7 jaar

De training kan worden gedaan wanneer er sprake is van werkgeheugenproblemen. Vaak uit dit zich in concentratieproblemen, maar bijvoorbeeld ook in problemen met het rekenen of het begrijpend lezen.

Wanneer wordt besloten om te starten met de Cogmed Werkgeheugentraining dan wordt vooraf een planning gemaakt. In overleg wordt gekeken welke intensiteit van de training het beste bij jouw situatie past. Afhankelijk daarvan worden de duur van de training, lengte per sessie en aantal dagen per week bepaald. Op de achtergrond is een trainer van Praktijk Rood aanwezig, die de resultaten in de gaten houdt. Daarnaast is er een aantal keer contact tussen jou en de trainer.

Voor meer informatie over de Cogmed Werkgeheugentraining, zie: https://www.pearsonclinical.nl/cogmed.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is ontwikkeld door onder andere Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Het is een praktische toepassing van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar hoe wij als mensen leren (relational frame theory) en ons gedragen en naar onze leergeschiedenis.

Waarvoor kan Acceptance and Commitment Therapy worden ingezet?

ACT wordt ingezet als een vorm van psychotherapie in verschillende situaties en voor diverse psychische en emotionele problemen. ACT is ontwikkeld om mensen te helpen beter om te gaan met psychologische flexibiliteit en veerkracht te ontwikkelen. Deze therapie wordt vaak gebruikt bij volwassenen met angststoornissen, depressie, stressgerelateerde problemen, verslavingen en meer. Het kan ook worden ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van veerkracht.

Wat gebeurt er binnen de Acceptance and Commitment Therapy?

Binnen ACT gaan we ervan uit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. Vaak proberen we als mens te leren van het verleden en de toekomst te voorspellen, zodat we mislukking en andere vervelende ervaringen kunnen voorkomen. Helaas kan ons brein hier flink in doorslaan en voor je het weet ben je aan het vechten tegen een onzichtbare vijand: men lijdt het meest, door het lijden dat men vreest…

Vechten tegen het onvermijdelijke kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het om vaardigheden te ontwikkelen, die ervoor zorgen dat je in staat bent om te gaan met de moeilijke kanten van het leven, de angsten en de piekergedachten, die gaan over het verleden of de toekomst, los te laten.

ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – fijn en minder/niet fijn – en zo psychologisch flexibel te zijn. Je leert vaardigheden aan, waarmee je meer energie en ruimte over houdt om te leven op een manier die voor jou persoonlijk belangrijk is.

Mindfulness is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft haar wortels in oosterse tradities en westerse psychologie. Binnen Praktijk Rood wordt mindfulness aangeboden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Door het beoefenen van mindfulness kunnen kwaliteiten worden ontwikkeld als aandacht, concentratie, geduld, vriendelijkheid en verdraagzaamheid. Hierdoor leer je makkelijker omgaan met de diverse omstandigheden in je leven, met piekeren, snel afgeleid zijn, angst en onrust. Met verschillende oefeningen train je met een bewuste, niet-oordelende aandacht in het hier en nu te zijn, zonder iets te negeren, weg te drukken of je mee te laten slepen door sterke emoties of angstige gedachten. Hierdoor ontstaat een meer vriendelijke houding naar jezelf en naar anderen.

Mindfulness is geschikt voor degenen die meer rust in hun hoofd willen ervaren, hun gevoelens beter willen leren begrijpen en die zich beter willen concentreren. Ook kan het helpen bij het vergroten van je zelfvertrouwen en het durven zijn zoals je bent. Mindfulness is ook geschikt voor mensen met ADHD en een autismespectrumstoornis. Het is hiervoor geen remedie, maar je leert hiermee wel beter omgaan met je klachten. De training is het meest effectief als er thuis ook regelmatig wordt geoefend.

Iedereen kampt weleens met twijfels over zichzelf, dat hoort erbij. Maar als die negatieve gedachten regelmatig de overhand nemen en je je daardoor onzeker voelt, is het hoog tijd om hieraan te werken. Deze training richt zich specifiek op jongvolwassenen die vaak in de greep zijn van zelfkritiek en moeite hebben om deze gedachten in perspectief te plaatsen.

De training

Bij Praktijk Rood wordt voornamelijk gewerkt met een geprotocolleerde zelfbeeldtraining, gebaseerd op de Competitive Memory Training (COMET) (Kuin, 2014). Waar nodig worden individuele aanpassingen en aanvullingen gemaakt. Deze zelfbeeldtraining helpt jou meer zelfvertrouwen te krijgen en een positiever gevoel over jezelf te ontwikkelen. Je leert meer oog te krijgen voor jouw positieve kanten.

Het uiteindelijke doel is om tot een meer realistische zelfbeschrijving te komen. Dit vraagt om oefening, zowel in onze sessies als in je dagelijkse leven. Samen werken we aan het versterken van jouw innerlijke kracht en het bevorderen van een gezond zelfbeeld. Je staat er niet alleen voor, wij zijn er om je te ondersteunen op jouw reis naar meer zelfverzekerdheid en eigenwaarde.

Contra-indicaties

Er zijn situaties waarin Praktijk Rood niet de juiste hulp kan bieden, omdat we hier niet de benodigde expertise voor hebben. Deze contra-indicaties beschrijven we in de onderstaande lijst.

  • Middelengebruik, zoals drugs en alcohol (brein is onder invloed)
  • Gezinnen waarbij sprake is van vechtscheidingsproblematiek
  • Ernstige eetstoornissen
  • Ernstige suïcidale gedachten
  • Crisissituatie door onveilige woon- of opvoedingsomstandigheden. (Heb je een crisissituatie? Bel dan je huisarts!)

Bij het eerste gesprek van de hulpverlening wordt dit besproken met de cliënt en de eventuele verwijzer. Als er sprake is van contra-indicaties kan er worden doorverwezen naar andere organisaties. Dit gebeurt in overleg met de cliënt/de betrokkenen en de indicerende instantie.