Esther Steen (1989) is sinds juni 2023 werkzaam als psycholoog bij Praktijk Rood. Zij heeft haar master Klinische Psychologie behaald in 2013 aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft zij zich bij een instituut gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling op het gebied van dyslexie en dyscalculie. Ook heeft zij als senior tijdens haar werk collega’s opgeleid tot dyslexiebehandelaar en begeleid bij diagnostiek- en behandeltrajecten.

Na jaren met veel plezier te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen met deze specifieke leerproblemen middels het geven van dyslexie- en dyscalculiebehandelingen, is zij bij Praktijk Rood gemotiveerd en enthousiast om breder te kijken naar factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind. Binnen Praktijk Rood houdt Esther zich bezig met vraagstukken rondom de ontwikkeling van het kind op het gebied van school, in zowel de basisschoolleeftijd als in het voortgezet onderwijs. Zij voert psychologisch onderzoek uit, geeft trainingen en individuele begeleiding en ondersteunt ouders.

School is een grote factor in het leven van een kind en problemen op dit gebied hebben veel invloed op de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden. In haar werk vindt zij het daarom belangrijk om samen met het kind en de omgeving te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden om positieve veranderingen teweeg te brengen. Aansluiten bij de beleving van het kind, toegankelijkheid en humor zijn hierbij voor haar belangrijk.

Esther heeft diverse cursussen gevolgd op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen , executieve functies, COMET (training voor negatief zelfbeeld), ADHD, dyslexie en dyscalculie. Momenteel volgt zij de basisopleiding tot cognitief gedragstherapeut.

Esther heeft de volgende registraties:
SKJ: 130003340