Gesien Amesz (1962) is GZ-psycholoog en opgeleid als orthopedagoog aan de Rijks Universiteit Groningen. Ze haalde haar doctoraaldiploma in 1988, met als specialisatie leerstoornissen. Na onder andere een tijdje op een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuid-Oost te hebben gewerkt, is ze in 1992 gaan werken bij de schoolbegeleidingsdienst in de regio Zaanstreek-Waterland. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met vraagstukken rond leren en gedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd, de begeleiding van deze kinderen, hun ouders en hun leerkrachten. Gesien heeft zich o.a. gespecialiseerd op het gebied van (ernstige) dyslexie. Een aantal jaar heeft ze dyslexiebehandeling gegeven en collega’s als hoofdbehandelaar begeleid. Ook heeft Gesien managementtaken verricht binnen de onderwijsadviesorganisatie, waar ze tot augustus 2021 werkzaam was.

Per januari 2021 is Gesien bij Praktijk Rood in dienst gekomen. Ze is hier met veel plezier werkzaam als hoofdbehandelaar/ werkbegeleider van collega-orthopedagogen en -psychologen. Ook verricht zij werkzaamheden op het gebied van diagnostiek en behandeling van cliënten van Praktijk Rood. Zij heeft onlangs de basisopleiding tot cognitief gedragstherapeut afgerond.

In haar werk vindt Gesien het belangrijk om op een handelingsgerichte en oplossingsgerichte manier te werk te gaan. Daarbij is goede afstemming tussen de kinderen/ jongeren, hun ouders en de behandelaars van groot belang. Maar ook de link met school en hoe het kind daar functioneert is een belangrijke focus. De pedagogische driehoek, gevormd door kind, ouders en leerkracht, gebruikt Gesien graag als uitgangspunt van haar begeleiding. Dankzij haar jarenlange ervaring binnen het onderwijs kan zij die afstemming goed begeleiden.

Gesien heeft de volgende registraties:

BIG: 89050077425
AGB: 94006926