Ilona de Vries (1986) is werkzaam als speltherapeut bij Praktijk Rood. Na d​e opleiding pedagogiek te hebben afgerond werkt zij sindsdien bij een orthopedisch behandelcentrum voor het jonge kind in omgeving Amsterdam. In 2013 heeft zij de opleiding speltherapie gevolgd om daarna kinderen individueel te kunnen begeleiden en te behandelen. 

Interesse in de sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag van het kind heeft ervoor gezorgd dat zij zich al ruim 15 jaar richt op het jonge kind waarbij de relatie die het kind heeft met zijn of haar omgeving een belangrijke factor is tijdens de behandeling. Je gezien en gehoord voelen, dat zijn belangrijke pijlers die zij wil uitdragen tijdens haar werk met kinderen maar even belangrijk ook de ouders en betrokken derden. Jezelf kunnen en mogen zijn om van daaruit je krachten en kwaliteiten te ontdekken is wat belangrijk is binnen de therapie om van daaruit te kunnen werken aan de hulpvraag. 

Het spelen dient als middel voor de behandeling en is ontzettend waardevol voor kinderen die soms nog onvoldoende in staat zijn hun binnenwereld onder woorden te brengen of laat staan, zich daarover durven uit te spreken. Via het spel nodigt zij kinderen uit haar mee te nemen in hun wereld waarbij zij vervolgens een ondersteunende, uitnodigende rol kan bieden om ervaringen te verwerken evenals nieuwe helpende ervaringen op te doen. Samenwerken met het netwerk is voor haar erg belangrijk wil een behandeling een kans van slagen hebben. Immers, het kind groeit op in zijn of haar omgeving waarbij het nog vaak erg afhankelijk is van de opvoeders en anderen betrokkenen. 

Een kind zien groeien en sterker worden in zijn of haar kwaliteiten en het opnieuw ontdekken en vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen of het opnieuw leren te vertrouwen van de omgeving, geeft Ilona de motivatie en veel voldoening om met veel plezier dit werk te doen.