Sinds september 2022 is Juliëtte Zwaard werkzaam als psycholoog bij Praktijk Rood. Na het afronden van haar bachelor Psychologie heeft zij een master in Klinische Ontwikkelingspsychologie gedaan, waarin zij stage heeft gelopen in het speciaal onderwijs. Hierin ontdekte zij haar interesse in de schoolpsychologie. Wat maakt dat een kind niet met plezier naar school gaat? Hoe kan het dat een kind er niet uit lijkt te kunnen halen wat er in zit? En vooral: wat heeft een kind nodig om met een zo fijn mogelijk gevoel school af te maken, gezien het een groot deel van zijn leven op school doorbrengt? Dit zijn vraagstukken waarover Juliëtte zich met veel plezier buigt. Aan de hand van onderzoek, handelingsgericht adviseren en behandelen probeert zij kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten te ondersteunen.

Hoewel zij zich binnen het team met name richt op schoolproblematiek, is Juliëtte ook geïnteresseerd in alle overige problematiek die zich kan voordoen in de ontwikkeling van een kind of jongere. Hierin heeft zij vooral veel interesse in het oplossen van de puzzel wat een kind of jongere nodig heeft om zo fijn mogelijk te kunnen opgroeien.

Juliëtte heeft de volgende registraties:

AGB: 94114385
SKJ: 130007432