Lisanne van Schie (1991) is sinds mei 2022 als orthopedagoog werkzaam bij Praktijk Rood. Zij heeft eerst de bachelor Pedagogiek gedaan, en is hierna afgestudeerd in de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Lisanne voert zowel (neuro)psychologisch onderzoek als behandelingen uit en heeft ervaring op diverse gebieden zoals dyslexie, AD(H)D, autisme, (faal)angst, depressie, negatief zelfbeeld, trauma, burn-out, executieve functie- en werkgeheugenproblematiek. Haar behandelingen zijn meestal van cognitief gedragstherapeutische aard. Lisanne heeft binnen behandeling als doel het versterken van de veerkracht en vaardigheden van de cliënt en ouders, zodat zij beter weten om te gaan met moeilijke periodes in het leven en weer beter in hun vel gaan zitten. In haar behandelingen vindt Lisanne humor, toegewijde aandacht en enthousiasme belangrijk en zet zij in op de therapeutische relatie. Naast cognitieve gedragstherapie is Lisanne geschoold in het aanbieden van werkgeheugentrainingen (Cogmed).

Lisanne heeft de volgende registraties:
AGB: 94114384
SKJ: 120015304