drs. Saskia Moonen (1969) is de eigenaar van Praktijk Rood. Saskia is opgegroeid en woonachtig in Amsterdam Noord. Na haar studie Klinische Ontwikkelingspsychologie en Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam heeft Saskia de postdoctorale opleiding gedaan tot GZ-psycholoog. Daarnaast is Saskia opgeleid in het geven van Cognitieve Gedragstherapie, CogMed-trainingen, Neurofeedback, Oplossingsgerichte Therapie, Mindfulness en is ze geschoold in de Boeddhistische psychologie.

Saskia heeft voordat ze Praktijk Rood in 2012 is gestart bij meerdere GGZ instellingen gewerkt. Daarnaast is ze werkzaam geweest als schoolpsycholoog op verschillende scholen. Met name binnen het speciaal onderwijs (basis en voortgezet onderwijs) voor kinderen met taal en spraakstoornissen, gedragsproblematiek, ADHD, autisme en/of leerstoornissen heeft ze veel kunnen leren over de moeite die veel kinderen en jongeren kunnen ervaren op school.

Het doen van (neuro)psychologisch onderzoek naar ADD/ADHD, geheugenproblematiek, autisme (ASS), leerstoornissen en spraak-/taalstoornissen is naast haar dagelijks werk ook haar passie. Om na het onderzoek gezamenlijk te kunnen werken aan het versterken van de krachten en het aanpakken van de zwaktes geeft haar veel voldoening. Hierbij kan men denken aan onder andere het trainen van de aandacht, het werkgeheugen of de werkhouding. Maar ook bijvoorbeeld aan het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen en de omgang met frustraties en tegenslagen.

In de begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders maakt Saskia gebruik van wetenschappelijk onderbouwde en bewezen behandelingsprotocollen.

Saskia heeft de volgende registraties:
NIP: 202656
AGB: 94012570
BIG: 29933274425

Kwaliteitsstatuut van Saskia Moonen