Bij Praktijk Rood staan we klaar om te helpen met concentratie- en planningsproblemen, zowel bij kinderen en jongvolwassenen met als zonder ADHD. ADHD, wat staat voor aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis, is een ontwikkelingsstoornis die in verschillende gradaties voorkomt. Het kent drie verschillende typen.

Het eerste type is het overwegend onoplettend beeld, ook bekend als ADD. Als je dit ervaart, kun je moeite hebben met het richten, verdelen en volhouden van de aandacht. Symptomen van onoplettendheid zijn onder andere moeite met details, het behouden van aandacht bij taken, lijken niet te luisteren als je direct wordt aangesproken, het niet opvolgen van aanwijzingen, problemen met het afmaken van taken en schoolwerk, moeite met het organiseren van activiteiten, vermijden van langdurige taken, spullen kwijtraken, gemakkelijk afgeleid zijn en vergeetachtigheid bij dagelijkse bezigheden. 

Het tweede type is het overwegend hyperactief-impulsief beeld, gekenmerkt door bewegingsonrust en eerst handelen en dan denken. Symptomen zijn onder andere rusteloos bewegen, opstaan in situaties waar stilzitten wordt verwacht, rondrennen of overal op klimmen, moeilijk rustig kunnen spelen, vaak bezig zijn, overmatig praten, snel antwoorden voor een vraag is afgemaakt, moeite hebben met wachten en anderen storen. 

Het derde type is het gecombineerd beeld, waar zowel symptomen van onoplettendheid als van hyperactiviteit/impulsiviteit aanwezig zijn. 

Hoewel ADHD uitdagingen met zich meebrengt, zijn er ook vele voordelen. Mensen met ADHD zijn vaak energiek, denken buiten de kaders, hebben goede ideeën, zijn creatief en hebben een groot gevoel voor humor. 

Herken je deze kenmerken?  

Misschien herken je jezelf of je kind in de aandachts- en concentratieproblemen. Bij Praktijk Rood kunnen we deze problemen onderzoeken, waarbij we ook andere mogelijke oorzaken meenemen, omdat concentratieproblemen uit verschillende factoren kunnen voortkomen. We zijn er om te helpen begrijpen en ondersteunen op een persoonlijke manier.