Iedereen maakt wel eens een sombere periode door; dat hoort bij het leven en gaat vaak vanzelf weer over. Maar als die neerslachtige gevoelens aanhouden voor minstens twee weken, zou er sprake kunnen zijn van een depressieve stoornis. Enkele kenmerken van een depressieve stoornis zijn:

  • Een voortdurende sombere stemming 
  • Verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten 
  • Gewichtsverlies of gewichtstoename 
  • Moeite met slapen of juist overmatig veel slapen 
  • Rusteloosheid of juist bewegingstraagheid 
  • Vermoeidheid of gebrek aan energie 
  • Gevoelens van waardeloosheid of onterechte schuldgevoelens 
  • Concentratieproblemen en besluiteloosheid 
  • Terugkerende gedachten aan de dood 

Als jij (of je kind) een aantal van deze symptomen herkent, overweeg dan om contact op te nemen met Praktijk Rood. Wij bieden zowel diagnostiek als behandeling voor depressieve stoornissen aan, waarbij we kijken naar wat jij of je kind specifiek nodig heeft. Cognitieve gedragstherapie wordt vaak ingezet, en als het om een kind gaat, betrekken we ook de ouders bij de behandeling. 

Let op: Bij de aanmelding maken we een inschatting van de ernst van de depressieve klachten. Als we vermoeden dat er sprake is van ernstigere problematiek of een verhoogd risico op suïcide, kan het zijn dat Praktijk Rood niet de meest geschikte plek is voor jou of je kind. Wij hebben geen team dat 24 uur per dag beschikbaar is en geen psychiater in dienst. Echter, we denken graag met je mee om een passende instelling te vinden waar de juiste hulp geboden wordt. Soms blijkt tijdens de behandeling dat doorverwijzing nodig is. We staan in ieder geval klaar om je te ondersteunen en samen de juiste stappen te nemen.