Dyslexie, dat betekent eigenlijk ‘beperkt lezen’. En als dyslexie je in de weg zit, merk je dat lezen en spellen meer uitdagingen met zich meebrengen dan voor anderen van jouw leeftijd. Wat het extra lastig maakt, is dat deze achterstand in lezen en spellen ‘hardnekkig’ is. Zelfs met extra hulp en oefening blijven de problemen aanhouden. Als jij of je kind zich herkent in de volgende dingen, zou dyslexie weleens een verklaring kunnen zijn:

  • Lezen gaat niet zo snel als je zou willen 
  • Het is lastig om nauwkeurig te lezen 
  • Herkennen en opschrijven van letters en klanken is een uitdaging 
  • Je hebt meer tijd nodig om woorden te vormen 
  • Spelling geeft problemen 
  • Spellingsregels moeten vaak herhaald worden 
  • Lezen vermijden omdat het veel mentale inspanning vergt 
  • Begrijpend lezen gaat moeizaam 
  • Frustreert of demotiveert bij lees- en spellingtaken 
  • Het beïnvloedt je schoolprestaties 

Als je jezelf of je kind in deze kenmerken herkent, nodigen we je uit om contact op te nemen met Praktijk Rood. 

Let op! De aanmeldingsprocedure voor dyslexie verloopt anders dan bij andere stoornissen. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het dyslexieonderzoek.