Hoogbegaafdheid is een onderwerp waarover veel discussie bestaat, en in de wetenschap is er (nog) geen consensus bereikt over de definitie ervan. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat iemand als hoogbegaafd wordt beschouwd bij een IQ van 130 of hoger. Toch gaat hoogbegaafdheid verder dan alleen (cognitieve) intelligentie; het omvat een andere manier van denken en doen. Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol bij hoogbegaafdheid.

Het is essentieel om te benadrukken dat hoogbegaafdheid geen stoornis is en niet per se tot problemen leidt bij kinderen, zolang dit erkend wordt zowel thuis als op school, en er aanpassingen worden gedaan in het aanbod en de aanpak. Wanneer dit niet het geval is, kunnen echter problemen ontstaan, waaronder:

  • Onderpresteren en verlies van motivatie 
  • Onzekerheid of faalangst 
  • Extreem perfectionisme 
  • Negatief zelfbeeld 
  • Moeite met sociale interactie 
  • Moeite met het omgaan met stress en emoties 
  • Het ontbreken van effectieve leer- en werkstrategieën 
  • Gedragsproblemen 

Denk je dat hoogbegaafdheid een rol speelt bij de bovengenoemde problemen? Bij Praktijk Rood kunnen we diagnostiek uitvoeren en samen bekijken wat nodig is om met de ervaren problemen aan de slag te gaan. Als er geen specifieke problemen zijn, maar je meer inzicht wilt in het intelligentieprofiel van jezelf of je kind, is dat ook mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de kosten van het onderzoek voor eigen rekening zijn.