Iedereen draagt een beeld van zichzelf met zich mee. Als dat beeld negatief is, spreken we van een negatief zelfbeeld. Dit betekent dat je een vaste, negatieve overtuiging over jezelf hebt die doorsijpelt in jouw gedachten, gevoelens en handelingen. Klinkt dit bekend voor jou of je kind?

  • Voel je je vaak onzeker of tekortschieten? 
  • Heb je weinig vertrouwen in jezelf en twijfel je aan een positieve afloop? 
  • Denk je wel eens dat je lelijk, dom, saai bent, of dat je het niet waard bent? 
  • Maak je je veel zorgen? 
  • Sta je liever niet in het middelpunt van de belangstelling? 
  • Vind je het lastig om beslissingen te nemen? 
  • Vergelijk je jezelf vaak met anderen? 
  • Raak je gevoelig bij kritiek en ben je streng voor jezelf? 
  • Vind je het moeilijk om positieve eigenschappen van jezelf te benoemen? 
  • Doe je je eigen successen af als toeval of geluk, en schrijf je ze niet aan jezelf toe? 

Een negatief zelfbeeld komt niet zomaar uit de lucht vallen; het ontstaat door verschillende ervaringen, zoals nare situaties in relaties, gepest worden, of het ontbreken van waardering. Een negatief zelfbeeld kan behoorlijk impact hebben op je mentale gezondheid en welzijn, wat zich kan uiten in problemen zoals depressie, angst, sociale isolatie, en een verminderde levenskwaliteit. 

Als je jezelf of je kind hierin herkent, overweeg dan om contact op te nemen met Praktijk Rood voor hulp. Samen met jou/jouw kind gaan we op zoek naar de meest passende behandeling, waarbij we onder andere technieken uit de cognitieve gedragstherapie gebruiken. Het doel? Een realistischer zelfbeeld, waarbij je beter inzicht krijgt in zowel je sterke als minder sterke kanten.