Jongvolwassenen tot en met 24 jaar uit alle regio’s kunnen zich aanmelden bij Praktijk Rood. Vanaf 18 jaar wordt psychologische zorg vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering.

Vergoeding en eigen risico

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering. Je hebt recht op een psychologische behandeling wanneer dit geïndiceerd is, maar je betaalt voor deze zorg wel eigen risico. In de zorg heeft iedereen ieder kalenderjaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Dat is een bedrag dat je eerst aan de zorgverzekeraar betaalt, voordat er vergoeding plaatsvindt via je zorgverzekering. Het eigen risico is minimaal €385. Jouw eigen risico kan hoger zijn als je daarvoor hebt gekozen.

Om zorg vergoed te krijgen heb je een geldige verwijsbrief van je huisarts nodig. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat je klachten moeten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose (classificatie van de klachten). Tijdens de intake bekijken we of daarvan sprake is. Als blijkt dat de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde classificatie, dan worden de kosten van behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen deze voor eigen rekening. In dit geval zal dit dan ook met jou worden besproken voordat je het behandeltraject aangaat. De kosten van de intake zijn wel altijd gedekt vanuit de basisverzekering.

Het eigen risico wordt ieder jaar aangesproken. Als jouw zorgtraject dit jaar is gestart en doorloopt in het volgende jaar, wordt ook in het volgende jaar het eigen risico gebruikt voor de behandeling.

Verschillende polissoorten

Bij veel zorgverzekeraars kan je kiezen tussen verschillende polissoorten. Je hebt voor je basisverzekering de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis. Sommige zorgverzekeraars bieden ook een combinatiepolis aan. Dat is een combinatie van een natura- en restitutiepolis.

Naturapolis

Bij een naturapolis is de hoogte van de vergoeding van de zorg afhankelijk van of Praktijk Rood gecontracteerd is bij je zorgverzekeraar. Als Praktijk Rood een contract heeft met je zorgverzekeraar, kan Praktijk Rood de kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar indienen. Je betaalt dan niets voor de behandelingen (behalve het wettelijk verplicht eigen risico).

Heeft Praktijk Rood geen contract met je zorgverzekeraar? Dan moet je zelf de factuur declareren bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden en of jouw verzekering een naturapolis of een combinatiepolis betreft, krijg je een gedeelte van de rekening vergoed.
De hoogte van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg is vaak rond de 75% van het marktconform tarief. We adviseren je om bij je zorgverzekering navraag te doen over de hoogte van de vergoeding.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis ben je vrij om te kiezen uit zorgverleners. Het maakt dan niet uit of Praktijk Rood een contract heeft met je zorgverzekeraar, je ontvangt een 100% vergoeding van het wettelijke of marktconforme tarief*. Als Praktijk Rood gecontracteerd is door je zorgverzekeraar, kan de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar worden verstuurd. Heeft Praktijk Rood geen contract met je zorgverzekeraar, ontvang je meestal de rekening eerst zelf. Deze kun je dan vervolgens declareren bij je zorgverzekeraar.

Combinatiepolis

De combinatiepolis is een combinatie van de restitutie- en naturapolis. Dat betekent dat je voor sommige zorgsoorten wel een vrije zorgkeuze hebt en voor andere zorgsoorten niet. Lees de polisvoorwaarden goed door om te weten voor welke zorgsoorten je een vrije keuze hebt.

Over de vergoeding samengevat in een tabel

Wel of geen contract Naturapolis Restitutiepolis 
Praktijk Rood heeft wel een contract met je zorgverzekeraar 100% vergoeding 100% vergoeding* 
Praktijk Rood heeft geen contract met je zorgverzekeraar Afhankelijk van je polis (vaak rond 75%) 100% vergoeding* 
*van het marktconforme tarief. Een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven. Deze tarieven worden vaak marktconforme tarieven genoemd en zijn lager dan de NZa tarieven.

Let op: de uiteindelijke vergoeding hangt ook af van de hoogte van je eigen risico en of er al een bedrag van het eigen risico is verbruikt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze pagina staan. Voor meer informatie over de vergoedingen en het eigen risico kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Praktijk Rood is bij zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 94065538.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

Voor 2024 zijn wij door de onderstaande zorgverzekeraars gecontracteerd. Controleer je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie over de vergoeding van de zorg.

Zorgverzekeringsconcern Verzekeraars/Labels/Volmachten 
ASR a.s.r zorg a.s.r. Ik kies zelf 
Caresq (Eucare) Aevitae 
DSW DSW 
InTwente 
StadHolland 
ENO HollandZorg 
Salland 
Menzis Anderzorg 
Hema 
Menzis 
VinkVink 
VGZ IZA 
IZZ 
MVJP 
UMC 
Univé 
VGZ 
VGZbewuzt 
ZEKUR 
ZEKUR Natura 
Zorgzaam 
Zilveren Kruis (Achmea)   De Friesland FBTO Interpolis Zilveren Kruis 
Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid 

Soms toestemming nodig van zorgverzekeraar

Er zijn zorgverzekeraars waarbij eerst toestemming gevraagd moet worden voordat een behandeling mag plaatsvinden. Hierdoor kan het langer duren voordat je met een behandeltraject verder kan. Per polis staat vermeld of er toestemming nodig is van de zorgverzekeraar om bij ons in behandeling te komen. Wij kunnen niet inschatten of je zorgverzekeraar toestemming geeft. Bij de meeste zorgverzekeraars hoeft er geen toestemming gevraagd worden als je bij ons een behandeling wilt starten.

Hieronder staan de zorgverzekeraars waarvan wij weten dat toestemming nodig is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht.

Zorgverzekeraar Opmerking 
Jaaah Indien er meer dan 35 consulten nodig zijn. 
Nationale-Nederlanden Indien een tweede traject wordt gestart in hetzelfde kalenderjaar. 
OHRA Indien een tweede traject wordt gestart in hetzelfde kalenderjaar. 
ONVZ Indien er meer dan 35 consulten nodig zijn. 
VvAA Indien er meer dan 35 consulten nodig zijn. 

Tarieven

We hanteren de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Deze tarieven zijn openbaar en staan op de website van de NZa (tarievenzoeker). Indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de basisverzekering of als je ervoor kiest om er helemaal zelf voor te betalen, dan is een verwijzing van de huisarts niet nodig. In dat geval heeft jouw zorgverzekeraar er dan ook niets mee te maken.

De tarieven hangen af van het type consult (diagnostiek of behandeling), welk type behandelaar je hebt (GZ-psycholoog of psycholoog/orthopedagoog) en de duur van het consult.

De kosten van een intake (2024) bestaan uit:

  • GZ-psycholoog €114,20
  • Medebehandelaar €159,69
  • Totale kosten €273,89.

No-show

Kun je een afspraak niet nakomen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Je kunt ons bellen of mailen om de afspraak te annuleren. Indien je niet komt opdagen voor je afspraak of minder dan 24 uur van tevoren afzegt, zijn wij genoodzaakt om de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen. No-show kosten worden niet door de verzekeraar vergoed.