Bij Praktijk Rood kunnen kinderen en jongeren t/m 18 jaar en jongvolwassenen t/m 24 jaar zich aanmelden. Wij hanteren een algemene aanmeldprocedure die van toepassing is op zowel vergoede zorg als particuliere aanmeldingen. Hieronder volgt een overzicht van het traject na aanmelding en screening voor beide routes.

Aanmelding

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier op de website. Bij vergoede zorg verzoeken we je de verwijsbrief te uploaden tijdens de aanmelding. Een verwijsbrief is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgkosten door de zorgverzekeraar of de gemeente. 

De kosten van onze hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar worden rechtstreeks vergoed door de gemeente, als wij daar een contract mee hebben. Meer informatie over de vergoedingen voor kinderen en jongeren lees je op deze pagina. 

Vanaf 18 jaar wordt de zorg vergoed via de zorgverzekering. Meer informatie over de vergoedingen voor jongvolwassenen t/m 24 jaar lees je op deze pagina.

Telefonische screening

Na de aanmelding en ontvangst van de verwijsbrief nemen wij zo snel mogelijk contact op voor het inplannen van een afspraak voor een telefonische screening. Tijdens dit gesprek verhelderen we je hulpvraag, brengen we je klachten in kaart stellen we aanvullende vragen om een beter beeld te krijgen van je situatie. 

De screening wordt na het telefoongesprek beoordeeld. Door de screening kunnen wij een betere inschatting maken of Praktijk Rood over een passend hulpaanbod voor jou/jouw kind beschikt. Als de hulpvraag te complex is en/of er meer gespecialiseerde/intensieve hulp nodig is (bijvoorbeeld bij suïcidaliteit, systeemproblematiek, vechtscheidingen en dubbele diagnoses) beschikken wij binnen de basis GGZ niet altijd over de benodigde (behandel)mogelijkheden. In dat geval denken we graag mee over een andere organisatie, die de juiste hulp kan bieden en doen we daarvoor een aanbeveling.

Vervolgprocedure voor vergoede zorg

Als de aanmelding geschikt is en alle benodigde documenten (verwijzing en toestemmingsformulieren) binnen zijn, plannen we een kennismakingsgesprek in. Dit is een gesprek van ca. een uur, waarin er uitgebreider op de klachten wordt ingegaan. 

Na het kennismakingsgesprek vindt er binnen ons team overleg plaats om een passend behandelplan op te stellen. Soms is het belangrijk eerst meer informatie te verzamelen, zodat we beter weten wat er aan de hand is en hoe we het beste kunnen helpen. Dan zullen we eerst onderzoek/diagnostiek adviseren. Is er al voldoende informatie verzameld, dan kan direct gestart worden met een behandeling. Het behandelplan wordt samen met jou en, in het geval van een kind/jongere, met de ouders besproken en na een aantal weken geëvalueerd. 

​Consulten vinden doorgaans op de praktijk plaats, maar online consulten zijn ook mogelijk.

Vervolgprocedure voor particuliere aanmelding

Wanneer de screening is beoordeeld nemen wij contact op om te laten weten of de aanmelding geschikt is. Als de aanmelding geschikt blijkt te zijn, ontvang je een factuur voor het kennismakingsgesprek. Zodra deze factuur is voldaan, wordt het kennismakingsgesprek ingepland. 

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we uitgebreid de hulpvraag en behoeften. Met deze informatie stellen we een op maat gemaakte offerte op. Na goedkeuring en betaling van de offerte plannen we de vervolgafspraak of het benodigde onderzoek in. 

Aanmelding dyslexiebehandeling (voor kinderen)

In het geval van vergoede dyslexiezorg verloopt de aanmelding iets anders. De school van je kind vraagt toestemming voor vergoede dyslexiezorg aan de Poortwachter Dyslexiezorg. Zodra deze toestemming is verkregen, kun je je kind bij ons aanmelden waarbij we ook graag het door de Poortwachter beoordeelde dossier ontvangen.

Toestemming

Voor kinderen tot 12 jaar is toestemming van de ouders, die gezag over het kind hebben, vereist voordat een behandelingstraject kan starten. Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat niet alleen de ouders toestemming moeten geven, maar dat ook de jongere zelf het eens moet zijn met de aanmelding en zijn/haar handtekening moet zetten onder het toestemmingsformulier. 

Voor jongeren van 16 jaar en ouder geldt dat zij zelf degenen zijn die toestemming geven. Ouders worden betrokken bij het traject als de jongere hiermee instemt. Ook jongvolwassenen van 18 tot en met 24 jaar moeten het toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. We bieden twee verschillende versies van het toestemmingsformulier aan:  

Afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het ons graag minstens 24 uur van tevoren weten, dan kunnen we nog iemand anders inplannen. Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd als dit minstens 24 uur van tevoren wordt gedaan. Sessies waarop je niet verschijnt/te laat afzegt (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je zelf betalen. De gemeente/zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no-show’.

Afzeggen kan telefonisch (020 303 87 00) of via e-mail (info@praktijkrood.nl).