Als je merkt dat leren lezen en spellen voor jouw kind een enorme uitdaging is, zelfs met veel oefening, dan kan dyslexie weleens de oorzaak zijn. Bij Praktijk Rood kunnen we dit vaststellen door middel van een dyslexieonderzoek.

Dyslexie kan aanzienlijke gevolgen hebben, zoals negatieve invloed op schoolprestaties en het triggeren van onzekerheid of demotivatie. Gelukkig is dyslexie vaak goed te behandelen.

Voordat we een dyslexieonderzoek uitvoeren, is het cruciaal dat er op school al gedurende langere tijd (minstens een half jaar) doeltreffende hulp is geboden. Als deze ondersteuning nog niet heeft plaatsgevonden, heeft het dyslexieonderzoek geen zin. Dyslexie betreft namelijk hardnekkige problemen die ondanks goede hulp niet verbeteren. Als de hulp geboden is en er nog steeds aanzienlijke achterstanden zijn in lezen en/of spellen, kan een dyslexieonderzoek zinvol zijn.

Het dyslexieonderzoek omvat een intelligentietest en een beoordeling van het lees- en spellingsniveau, inclusief vaardigheden die nodig zijn voor effectief lezen en spellen. Het onderzoek wordt verdeeld over twee ochtenden. Als er recentelijk al een intelligentieonderzoek is uitgevoerd, wordt dit niet herhaald. Voor middelbare scholieren vanaf de derde klas volstaat doorgaans een lees-/spellingonderzoek.

De financiering van het dyslexieonderzoek varieert. Als ernstige dyslexie wordt vermoed bij een basisschoolleerling, kan het onderzoek vaak vergoed worden door de gemeente na toestemming van de Poortwachter Dyslexiezorg. Scholen kennen de criteria en de aanvraagprocedure bij deze instantie. Bij twijfel over vergoede zorg kan contact met ons worden opgenomen.

Indien vergoede zorg niet mogelijk is (omdat de resultaten niet zeer zwak zijn of de persoon niet meer op de basisschool zit), kan Praktijk Rood toch dyslexieonderzoek uitvoeren. De kosten worden dan gedragen door ouders en/of school.

Een verslag van het onderzoek wordt gemaakt en naderhand besproken, eventueel gedeeld met de school. Als dyslexie wordt vastgesteld, ontvang je een dyslexieverklaring met daarin beschreven mogelijke aanpassingen binnen de schoolomgeving.

Na het onderzoekstraject kan dyslexiebehandeling starten. Als deze behandeling wordt vergoed, wordt dit door de gemeente gedekt, maar als er geen vergoeding mogelijk is, kunnen ouders en/of school de kosten dragen. Meer informatie over de behandeling is te vinden onder dyslexiebehandeling.

Hoewel dyslexieonderzoek doorgaans meer bij kinderen wordt uitgevoerd, kunnen ook jongvolwassenen bij ons terecht. Helaas worden de kosten voor dyslexieonderzoek bij jongvolwassenen niet vergoed door de zorgverzekeraar.