Bij Praktijk Rood zetten we intelligentieonderzoek (een IQ-test) in als een waardevol middel om inzicht te krijgen in de intellectuele ontwikkeling van jouw kind. De IQ-test die we gebruiken, werpt licht op de vraag waarom er mogelijk uitdagingen zijn op school of waarom juist een soepele ontwikkeling plaatsvindt.

Tijdens het intelligentieonderzoek worden verschillende opdrachten uitgevoerd die specifieke vaardigheden meten, wat resulteert in een gedetailleerd beeld van zowel sterke als minder sterke punten. Dit onderzoek staat niet op zichzelf; aanvullende informatie van ouders en leerkrachten/mentoren is essentieel voor een compleet beeld. Hierdoor kunnen we niet alleen de onderwijsbehoeften vaststellen, maar ook benodigde ondersteuning identificeren.

Intelligentieonderzoek maakt vaak deel uit van een breder onderzoek naar de ontwikkeling. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kiezen we een geschikte intelligentietest. De resultaten worden vastgelegd in een rapport dat we persoonlijk met jou bespreken. Indien nodig kunnen we de resultaten ook met school delen voor een betere afstemming op de onderwijsbehoeften.

Het intelligentieonderzoek vindt plaats in een één-op-één setting, meestal in de ochtend, en duurt ongeveer twee uur. Let op: als het intelligentieonderzoek op zichzelf staat, zonder breder onderzoek, wordt dit doorgaans niet vergoed door de gemeente.