Als je merkt dat bepaalde dingen, zoals aandacht, concentratie, geheugen of het plannen van taken, lastiger voor je zijn, kan een neuropsychologisch onderzoek echt iets voor jou zijn. Dit onderzoek kijkt naar verschillende cognitieve functies aan de hand van diverse taken.

Het doel van het neuropsychologisch onderzoek is om een gedetailleerder beeld te krijgen van zowel je sterke als minder sterke punten op cognitief gebied. Op die manier willen we beter begrijpen waarom je in het dagelijks leven bepaalde uitdagingen tegenkomt. Deze uitdagingen kunnen invloed hebben op schoolprestaties en je functioneren thuis en in je vrije tijd.

Het onderzoek omvat vaak intelligentieonderzoek en aanvullende taken die specifieke cognitieve functies meten, zoals aandacht, geheugen en executieve functies. Tijdens het onderzoek wordt nauwlettend geobserveerd hoe je deze taken uitvoert. Door de testresultaten te combineren met observaties ontstaat een compleet beeld. Hieruit komen praktische adviezen voort om je op school en thuis te ondersteunen. De resultaten worden vastgelegd in een schriftelijk verslag en daarna met jou besproken. Indien nodig kunnen de resultaten ook met school worden gedeeld.

Een neuropsychologisch onderzoek vindt vaak één op één plaats, meestal in de ochtend. De duur en het aantal onderzoeksmomenten variëren, afhankelijk van je specifieke onderzoeksvragen.