Naast het onderzoek naar specifieke ontwikkelingsstoornissen houdt Praktijk Rood zich bezig met onderzoek op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij kijken we naar problemen die zich kunnen voordoen in de omgang met leeftijdsgenoten, maar ook naar zaken zoals faalangst, onzekerheid, boosheid of moeite met het reguleren van emoties. Het ervaren van dergelijke problemen kan gevolgen hebben voor het functioneren op school, thuis en tijdens vrijetijdsactiviteiten.

Door sociaal-emotioneel onderzoek kunnen we beter begrijpen tegen welke uitdagingen je aanloopt, waar jouw sterke en minder sterke punten liggen op deze gebieden, en wat de beste begeleiding zou zijn.

Bij een onderzoek bij jongvolwassenen beoordelen we hun emotionele en sociale functioneren. We onderzoeken hoe ze omgaan met uitdagingen en emoties. Dit inzicht kan bijdragen aan een dieper begrip van henzelf, hun situatie en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Bij sociaal-emotioneel onderzoek is de betrokkene een belangrijke informatiebron. Het onderzoek omvat doorgaans gesprekken met de aangemelde persoon. Als het om een kind gaat, worden vaak ook gesprekken met de ouders gevoerd en kan er mogelijk een observatie op school of in een speelsituatie plaatsvinden. Daarnaast maken we gebruik van verschillende (gedrags)vragenlijsten. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt bepaald wat een passende behandeling is.