Zorgdomein

Huisartsen kunnen cliënten digitaal naar ons verwijzen via Zorgdomein. Dit platform maakt gerichte verwijzingen mogelijk op basis van specifieke hulpvragen die wij behandelen. Via ZorgDomein hebben huisartsen ook toegang tot informatie over onze wachttijden en verwijscriteria. Bij deze verwijzingsmethode is het belangrijk dat de cliënt zichzelf ook aanmeldt bij Praktijk Rood.  

Zorgmail

Naast Zorgdomein kunnen verwijzingen ook veilig worden verstuurd via ZorgMail, een speciaal ontworpen beveiligd e-mailsysteem voor de uitwisseling van vertrouwelijke medische informatie binnen de gezondheidszorgsector. Ook in dit geval is het nodig dat de cliënt zichzelf aanmeldt via ons aanmeldformulier op de website. 

Online aanmelden

Om zich aan te melden, kunnen cliënten gebruikmaken van ons aanmeldformulier. 

Als de cliënt in het bezit is van een verwijsbrief, kan de cliënt tijdens het aanmelden de verwijsbrief uploaden.