Bij classificerend onderzoek kijken we naar jouw specifieke klachten als startpunt. We beoordelen of deze klachten overeenkomen met een DSM-classificatie. Onder het kopje “Hulpvragen” vind je diverse stoornissen.

Dit onderzoek volgt de DSM-5, het psychiatrisch handboek met criteria voor alle stoornissen. Het doel van classificatie is om de meest geschikte behandeling te bepalen. De diagnose omvat niet alleen jouw klachten en eventuele classificatie, maar ook wat deze klachten individueel voor jou betekenen.

Tijdens het classificerend onderzoek verzamelen we informatie uit verschillende bronnen, waaronder jouzelf, jouw ouders en mogelijk de school. We gebruiken vragenlijsten, voeren klinische interviews en doen observaties. Indien nodig kan aanvullend intelligentie-, neuropsychologisch en/of sociaal-emotioneel onderzoek worden uitgevoerd om een breder beeld te krijgen van jou of jouw kind.